Library Search

Event Articles

 

 1. Isu dan Cabaran Pelaksanaan Musyarakah dalam Kewangan Islam (Slide)

  Published on 2017 by Maybank Islamic Berhad

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia
  Year : 2017

 2. Isu & Cabaran Cabaran Perundangan dalam dalam Pelaksanaan Musharakah (Slide)

  Published on 2017 by Dr Aida Othman

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia
  Year : 2017

 3. Konsep Musyarakah Mutanaqisah (Slide)

  Published on 2017 by Wan Hefnie Haji Hamidon

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia
  Year : 2017

 4. Aplikasi Musyarakah Dalam Produk Kewangan Islam (Slide)

  Published on 2017 by Mexdelina Hussein

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia
  Year : 2017

 5. Aplikasi Musharakah dalam Perbankan Islam (Slide)

  Published on 2017 by Mohd Faiz Rahim

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia
  Year : 2017

 6. Aplikasi Musharakah dalam Produk Kewangan Islam (Slide)

  Published on 2017 by Hamim Syahrum Ahmad Mokhtar

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia
  Year : 2017

 7. Musyarakah, Aplikasi dan Permasalahan (Slide)

  Published on 2017 by Cecep Maskanul Hakim

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia
  Year : 2017

 8. Developing Bank Negara Malaysia Shariah Standards (Slide)

  Published on 2017 by Bank Negara Malaysia

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia
  Year : 2017

 9. Applikasi Hukum Bai’ waSalaf Dalam Perbankan Islam (Slide)

  Published on 2017 by Munawwaruzzaman Mahmud

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia
  Year : 2017

 10. Bay’ Wa Al-Salaf: Analisis Daripada Perspektif Fiqah (Slide)

  Published on 2017 by Dr Shamsiah Mohamad

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia
  Year : 2017

 11. Bai’ Wa Salaf Dan Praktis Semasa Dalam Pasaran Modal Islam (Slide)

  Published on 2017 by Dr. Md Nurdin Ngadimon

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia
  Year : 2017

 12. Bai’ Wa Salaf and Current Practices in Islamic Banking (Slide)

  Published on 2017 by Shariah Management of Maybank Islamic Berhad

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia
  Year : 2017

 

 

 


I-FIKR Sponsors