Prinsip Hajah yang Diberikan Kedudukan Menyamai Darurah dan Aplikasinya dalam Kewangan Islam

Pages: 42Hajah merupakan satu prinsip dalam Islam yang memberikan kelonggaran hukum-hakam dalam situasi-situasi tertentu. Ia didefinisikan sebagai keperluan yang dialami oleh individu ataupun manusia secara keseluruhan untuk menghilangkan kesulitan dan kepayahan, sama ada secara bertempoh atau secara berkekalan, dan jika keperluan tersebut tidak diambil kira, maka mukallaf akan mengalami kepayahan. Hajah dibahagikan kepada dua kategori, iaitu Hajah ammah dan Hajah khassah.


research-paper-82.png

 

 

 

 


I-FIKR Sponsors