Ezry Fahmy Eddy Yusof

Claim Your Work

Publication

  Title Category / Type
1

Zakat ke atas Instrumen Kewangan Islam: Obligasi dan Pengiraan

Event Papers