Ashraf Dato‘ Md. Hashim

https://ifikr.isra.my/assets/uploads/avatar/no_image.jpg

Publication

  Title Category / Type
1

Parameter Hiyal Dalam Kewangan Islam

Hiyal mempunyai peranan yang penting dalam kewangan Islam hari ini. Melalui aplikasi Hiyal, kebanyakan kekangan kewangan dalam produk-produk dapat di atasi. Walau bagaimanapun, penggunaan Hiyal yang keterlaluan tanpa batasan dan garis panduan yang tepat boleh membawa kepada pembatalan hukum (ibtal…

Research Paper