Oni Sahroni, MA

Claim Your Work

Publication

  Title Category / Type
1

Prinsip Hajah yang Diberikan Kedudukan Menyamai Darurah dan Aplikasinya dalam Kewangan Islam

Hajah merupakan satu prinsip dalam Islam yang memberikan kelonggaran hukum-hakam dalam situasi-situasi tertentu. Ia didefinisikan sebagai keperluan yang dialami oleh individu ataupun manusia secara keseluruhan untuk menghilangkan kesulitan dan kepayahan, sama ada secara bertempoh atau secara berkekalan, dan jika keperluan…

Research Paper