Muzakarah-12 – Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara  1844

Start Date : 3rd July 2018
End Date : 4th July 2018
Venue : Duang Jitt Resort & Spa, Phuket, Thailand
Country : Thailand
Total participant : 1
Total Interested : 6
Institution : International Shariah Research Academy for Islamic Finance - ISRA

00ec4-muzakarah-12-webbanner-v1.jpg
 

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara edisi ke-12 (MUZAKARAH-12) merupakan program tahunan anjuran Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA). Pada tahun ini, MUZAKARAH-12 bertemakan “Ke Arah Pelaksanaan Optima dalam Pengiraan Zakat dan Proses Tuntutan Hutang”.

MUZAKARAH-12 bertujuan menghimpunkan para alim ulama, penasihat Syariah, tokoh akademik, pengamal industri serta pihak yang terlibat dalam industri kewangan Islam di rantau Nusantara yang merangkumi Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Penglibatan mererka sama ada sebagai pembentang kertas kerja, pendiskusi atau peserta adalah untuk membincangkan secara mendalam metodologi-metodologi pengiraan zakat institusi kewangan Islam serta praktis yang diamalkan oleh institusi-institusi perbankan Islam dan syarikat-syarikat pengendali Takaful.

MUZAKARAH-12 juga bertujuan mewujudkan kerjasama dan persefahaman yang erat secara berterusan dalam kalangan cendekiawan Syariah Nusantara berhubung hal ehwal kewangan Islam.

Adalah menjadi harapan pihak ISRA agar MUZAKARAH-12 terus berfungsi sebagai wadah bagi para cendekiawan Syariah dan semua pihak yang terlibat dengan kewangan Islam di Nusantara untuk berkongsi ilmu, pengalaman dan kepakaran masing-masing bagi tujuan mencapai satu persepakatan dalam mewujudkan Resolusi MUZAKARAH-12 secara bersama. Moga dengan persepakatan tersebut dapat mengukuhkan dan mengembangkan lagi kewangan Islam di rantau Nusantara.

name year language author Document
Metodologi Pengiraan Zakat Bagi Institusi Kewangan Islam: Satu Analisis 2018 Malay Luqman Haji Abdullah,Muhammad Ikhlas Rosele,Mohd Edil Abd Sukor
Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Keuangan Syariah 2018 Malay Irfan Syauqi Beik,Muhammad Hasbi Zaenal
Metodologi Pengiraan Zakat di Institusi Kewangan Islam di Malaysia 2018 Malay Burhanuddin Lukman,Lokmanulhakim Hussain,Mezbah Uddin Ahmed
Kaedah Pengiraan Zakat: Aplikasi Di Institusi Perbankan Islam (Pengalaman Bank Islam Malaysia Berhad) 2018 Malay Mohd Nazri Chik,Abd Rahman Mohd Tharin
Zakat Computation Formula for Islamic Banking Businesses 2018 English Maybank Islamic Berhad
Kaedah Pengiraan Zakat Perniagaan: Aplikasi di Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) 2018 Malay Awang Muhammad Takzimallah Haji Ahmad Sanuddin
Kaedah Pengiraan Zakat: Aplikasi di Syarikat Pengendali Takaful 2018 Malay Khuzama Ab. Rahaman
Kaedah Pengiraan Zakat: Aplikasi di Syarikat Pengendali Takaful 2018 Malay Yusaini Yusof,Nor Hananie Sidek,Muhammad Ariff Azanis Azman
name issn year language pages author Document
Resolusi MUZAKARAH-12 2018 Malay International Shariah Research Academy for Islamic Finance - ISRA
name issn year language pages author Document
تقرير وتوصيات المذاكرة الإقليمية الثانية عشرة لعلماء جنوب شرق آسيا 2019 Arabic 4 International Shariah Research Academy - ISRA


Comments

( No comment has been added. )