Muzakarah-12 – Muzakarah Cendiakawan Shariah Nusantara  29

Start Date : 3rd July 2018
End Date : 4th July 2018
Venue : Duang Jitt Resort & Spa, Phuket, Thailand
Total participant : 0
Total Interested : 0
Institution : 2. International Shariah Research Academy for Islamic Finance - ISRA

00ec4-muzakarah-12-webbanner-v1.jpg
 

Muzakarah Cendiakawan Shariah Nusantara

 

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara edisi ke-12 (MUZAKARAH-12) merupakan program tahunan anjuran Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA). Pada tahun ini, MUZAKARAH-12 akan diadakan pada 3-4 Julai 2018 di Duangjitt Resort & Spa di Phuket, Thailand, dengan tema “Ke Arah Pelaksanaan Optima dalam Pengiraan Zakat dan Proses Tuntutan Hutang”.
 
La bertujuan menghimpunkan para alim ulama, penasihat syariah, tokoh akademik, pengamal industri serta pihak yang terlibat dalam industri kewangan Islam di rantau Nusantara yang melibatkan negara Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Ia juga bertujuan mewujudkan kerjasama dan persefahaman yang erat secara berterusan di kalangan cendekiawan Syariah Nusantara berhubung hal ehwal kewangan Islam.
 
Adalah menjadi harapan pihak ISRA agar MUZAKARAH-12 terus berfungsi sebagai wadah bagi para cendekiawan Syariah dan semua pihak yang terlibat dengan kewangan Islam di Nusantara untuk berkongsi ilmu, pengalaman dan kepakaran masing-masing bagi tujuan mencapai satu persepakatan dalam mewujudkan resolusi bersama di akhir Muzakarah. Moga dengan persepakatan tersebut dapat mengukuhkan dan mengembangkan lagi kewangan Islam di rantau Nusantara.

 

 

Bertemu Tokoh Kewangan Islam Nusantara

Menghimpunkan para alim ulama, penasihat Syariah, tokoh akademik, pengamal industri serta pihak yang terlibat dalam industri kewangan Islam di rantau Nusantara yang melibatkan negara Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan Thailand.

 

#Muzakarah12

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara edisi ke-12 (MUZAKARAH-12) merupakan program tahunan anjuran Akademi Penyelidikan Syari’ah Antarabangsa dalam Kewangan Islam(ISRA). Ia bertujuan mewujudkan kerjasama dan persefahaman yang erat secara berterusan dalam  kalangan cendekiawan Syariah Nusantara berhubung hal ehwal kewangan Islam.

Adalah menjadi harapan pihak ISRA agar MUZAKARAH-12 terus berfungsi sebagai wadah bagi para cendekiawan Syariah dan semua pihak yang terlibat dengan kewangan Islam di Nusantara untuk berkongsi ilmu, pengalaman dan kepakaran masing-masing bagi tujuan mencapai satu persepakatan dalam mewujudkan resolusi bersama di akhir Muzakarah. Moga dengan persepakatan tersebut dapat mengukuhkan dan mengembangkan lagi kewangan Islam di rantau Nusantara.Comments

( No comment has been added. )

 

ADVERTISEMENTS

 

 


I-FIKR Sponsors