Excerpts


Title
Definisi Al-Wasail [Al-Wasail] (IRP 23)
Pembahagian Al-Wasail [Al-Wasail] (IRP 23)
Pembahagian Maslahah [Maslahah] (IRP 23)
Definisi Rukhsah Dan ‘Azimah [Rukhsah Dan ‘Azimah] (IRP 23)
Hukum Mengamalkan Rukhsah [Rukhsah Dan ‘Azimah] (IRP 23)
Pembahagian Rukhsah Dari Sudut Keperluan Kepada Pengganti [Rukhsah Dan ‘Azimah] (IRP 23)
Semangat Hukum Rukhsah Dan ‘Azimah [Rukhsah Dan ‘Azimah] (IRP 23)
Parameter (1): Penggunaan Hiyal Hendaklah Selari Dengan Qasd Al-Shari’ Berdasarkan Kepada Hirarki Keutamaannya [Parameter Hiyal Dalam Kewangan Islam] (IRP 23)
Parameter (2): Qasd Al-Mukallaf Dalam Penggunaan Hiyal Hendaklah Seiring Dengan Qasd Al-Shari’ Tanpa Sebarang Percanggahan [Parameter Hiyal Dalam Kewangan Islam] (IRP 23)
Parameter (2): Qasd Al-Mukallaf Dalam Penggunaan Hiyal Hendaklah Seiring Dengan Qasd Al-Shari’ Tanpa Sebarang Percanggahan [Parameter Hiyal Dalam Kewangan Islam] (IRP 23)
Parameter (3): Wasa'il Yang Digunakan Untuk Melakukan Hiyal Tidak Boleh Menyebabkan Terbatalnya Qasd Al-Shari’ [Parameter Hiyal Dalam Kewangan Islam] (IRP 23)
Parameter (4): Maslahah Yang Hendak Dicapai Melalui Penggunaan Hiyal Hendaklah Maslahah Yang Mu‘Tabarah Dan Rajihah [Parameter Hiyal Dalam Kewangan Islam] (IRP 23)
Parameter (5): Hiyal Yang Terbatas Waktu Penggunaannya Tidak Boleh Digunakan Sepanjang Masa Manakala Hiyal Yang Tidak Mempunyai Batasan Waktu Boleh Digunakan Sepanjang Masa [Parameter Hiyal Dalam Kewangan Islam] (IRP 23)
Definisi Forex [Pengenalan Umum Mengenai Forex Dan Perdagangannya] (IRP 24)
Sejarah Ringkas Forex [Pengenalan Umum Mengenai Forex Dan Perdagangannya] (IRP 24)
Jenis-Jenis Forex Berdasarkan Nilai Tarikh Urusniaga (Value Dates) [Pengenalan Umum Mengenai Forex Dan Perdagangannya] (IRP 24)
Kategori Peserta Forex Di Pasaran Matawang [Pengenalan Umum Mengenai Forex Dan Perdagangannya] (IRP 24)
Pasaran Forex Dalam Konteks Malaysia [Pengenalan Umum Mengenai Forex Dan Perdagangannya] (IRP 24)
Platform Untuk Menjalankan Aktiviti Perdagangan Forex [Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Secara Lani Oleh Individu (Individual Spot Forex) Melalui Platform Elektronik: Komponen Asas Untuk Memulakan Perdagangan Forex Secara Individu] (IRP 24)
Akaun Kewangan Yang Memberi Fasiliti Kepada Pedagang Membuat Deposit Atau Pengeluaran (Withdrawal) Wang Ke Dalam Akaunnya Di Syarikat Broker Forex [Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Secara Lani Oleh Individu (Individual Spot Forex) Melalui Platform
Pembahagian Pasangan Matawang [Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Secara Lani Oleh Individu (Individual Spot Forex) Melalui Platform Elektronik: Matawang Yang Didagangkan] (IRP 24)
Transaksi Jualan Dan Belian Dalam Perdagangan Forex [Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Secara Lani Oleh Individu (Individual Spot Forex) Melalui Platform Elektronik] (IRP 24)
Jenis Arahan (Order) Dalam Perdagangan Forex [Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Secara Lani Oleh Individu (Individual Spot Forex) Melalui Platform Elektronik] (IRP 24)
Fungsi Leverage [Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Secara Lani Oleh Individu (Individual Spot Forex) Melalui Platform Elektronik: Leverage Dan Margin] (IRP 24)
Margin Call [Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Secara Lani Oleh Individu (Individual Spot Forex) Melalui Platform Elektronik: Leverage Dan Margin] (IRP 24)
Rollover Interest [Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Secara Lani Oleh Individu (Individual Spot Forex) Melalui Platform Elektronik] (IRP 24)
Definisi Bay’ Al-Sarf [Perspektif Syarak Mengenai Perdagangan Spot Forex Secara Individu Melalui Platform Elektronik: Bay‘ Al-Sarf Dalam Islam] (IRP 24)
Hukum Dan Dalil Pensyariatan Bay ‘ Al-Sarf [Perspektif Syarak Mengenai Perdagangan Spot Forex Secara Individu Melalui Platform Elektronik: Bay‘ Al-Sarf Dalam Islam] (IRP 24)
Syarat-Syarat Bay’ Al-Sarf [Perspektif Syarak Mengenai Perdagangan Spot Forex Secara Individu Melalui Platform Elektronik: Bay‘ Al-Sarf Dalam Islam] (IRP 24)
Pelaburan Emas Dari Sudut Maqasid Syarak [Bahagian 1: Pelaburan Emas Dari Perspektif Syarak] (IRP 36)
Jual Beli Emas Secara Ansuran [Bahagian 3: Analisis Syariah Terhadap Produk Pelaburan Emas] (IRP 36)
Teknik Pelaburan Emas Melalui Manipulasi Skim Pajak Gadai [Bahagian 3: Analisis Syariah Terhadap Produk Pelaburan Emas] (IRP 36)
Isu Salah Nyata Di Dalam Iklan Dan Risalah [Isu-Isu Berkaitan] (IRP 36)
Isu Pelupusan Harta Dari Sumber Haram [Isu-Isu Berkaitan] (IRP 36)
The Definition Of Sukuk Al-Ijarah [Sukuk Al-Ijarah And Its Types] (Taken From IRP 37)
Types Of Sukuk Al-Ijarah [Sukuk Al-Ijarah And Its Types] (Taken From IRP 37)
Shari’ah Issues Related To Sukuk Al-Ijarah That End In Transfer Of Ownership Of The Leased Assets And Sukuk Al-Ijarah That Are Based On Forward Leases (Taken From IRP 37)
Ownership Of The Underlying Assets [Shari’ah Issues Related To Sukuk Al-Ijarah That End In Transfer Of Ownership Of The Leased Assets And Sukuk Al-Ijarah That Are Based On Forward Leases] (Taken From IRP 37)
A Binding Promise From The Original Owner To Repurchase The Asset After The Lease Period [Shari’ah Issues Related To Sukuk Al-Ijarah That End In Transfer Of Ownership Of The Leased Assets And Sukuk Al-Ijarah That Are Based On Forward Leases] (IRP 37)
Hikmah Pensyariatan Mudharabah [Mudharabah Dan Dhaman Dari Perspektif Fiqh] (IRP 41)