Excerpts


Title
Isu Mengenakan Jaminan (Dhaman) Ke Atas Pengusaha (Mudharib) (IRP 41)
Shari’ah Governance Across Jurisdictions (Taken From IRP 50)
Shari’ah Governance Framework [Research Findings] (Taken From IRP 50)
Shari’ah Governance Structure [Research Findings] (Taken From IRP 50)
Shari’ah Governance Functions [Research Findings] (Taken From IRP 50)
Status Kewajipan Zakat Terhadap Bentuk-Bentuk Pelaburan Emas Patuh Syariah Di Malaysia (IRP 53)
Emas Jongkong Dan Syiling Yang Diniagakan (IRP 53)
Isu Jenis Zakat Pelaburan Bagi Perniagaan Emas Jongkong Dan Syiling [Emas Jongkong Dan Syiling Yang Diniagakan] (IRP 53)
Emas Perhiasan Yang Diperniagakan (IRP 53)
Pelan Pelaburan Terlibat (IRP 53)
Adakah Tanggungan Hutang Boleh Menjadi Penghalang Kewajipan Zakat (IRP 53)
The Concept Of The Retirement Annuity Plan In Conventional (Taken From IRP 69)
Retirement Schemes Available In Malaysia (Taken From IRP 69)
Definition Of Hibah [Application Of Hibah Muʿallaqah For A Shari’ah-Compliant Retirement Annuity Plan Structure] (Taken From IRP 69)
The Shari’ah Ruling On Hibat Al-Thawab [ Shari’ah Issues In The Proposed Retirement Annuity Plan Structure: The Issue Of Hibat Al-Thawab] (Taken From IRP 69)
Issues Of Maysir [Shari’ah Issues In The Proposed Retirement Annuity Plan Structure] (Taken From IRP 69)
The Literal And Technical Meaning Of Zakah [The Concept Of Zakah, Its Legal Status And The Conditions For It Being Obligatory] (Taken From IRP 70)
Conditions For The Obligation Of Zakah (Taken From IRP 70)
The Resolutions Of The Islamic Fiqh Academy Of The Oic [Contemporary Approaches To Zakah On Non-Current Bank Debts: The Resolutions Of Islamic Finance Support Institutions Regarding Zakah On Non- Current Debts] (Taken From IRP 70)
The International Fiqh Academy’s Resolution On The Zakatable Asset Pool [The Zakatable Asset Pool Of Islamic Financial Institutions] (Taken From IRP 70)
Who Is Obliged To Pay Zakah On The Assets Of Islamic Financial Institutions? (Taken From IRP 70)