Library Search

Event Papers

 

 1. Arabic Brochure: AAOIFI – World Bank 12th Annual Conference

  Published on 2017

  Related Event : AAOIFI – World Bank 12th Annual Conference
  Date : 5th November 2017
  Venue : Diplomat Hotel, Manama, Kingdom of Bahrain

 2. Isu dan Cabaran Pelaksanaan Musyarakah dalam Kewangan Islam (Slide)

  Published on 2017 by Maybank Islamic Berhad

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia

 3. Isu & Cabaran Cabaran Perundangan dalam dalam Pelaksanaan Musharakah (Slide)

  Published on 2017 by Aida Othman

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia

 4. Konsep Musyarakah Mutanaqisah (Slide)

  Published on 2017 by Wan Hefnie Haji Hamidon

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia

 5. Aplikasi Musyarakah Dalam Produk Kewangan Islam (Slide)

  Published on 2017 by Mexdelina Hussein

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia

 6. Aplikasi Musharakah dalam Perbankan Islam (Slide)

  Published on 2017 by Mohd Faiz Rahim

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia

 7. Aplikasi Musharakah dalam Produk Kewangan Islam (Slide)

  Published on 2017 by Hamim Syahrum Ahmad Mokhtar

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia

 8. Musyarakah, Aplikasi dan Permasalahan (Slide)

  Published on 2017 by Cecep Maskanul Hakim

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia

 9. Developing Bank Negara Malaysia Shariah Standards (Slide)

  Published on 2017 by Bank Negara Malaysia

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia

 10. Applikasi Hukum Bai’ waSalaf Dalam Perbankan Islam (Slide)

  Published on 2017 by Munawwaruzzaman Mahmud

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia

 11. Bay’ Wa Al-Salaf: Analisis Daripada Perspektif Fiqah (Slide)

  Published on 2017 by Shamsiah Mohamad

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia

 12. Bai’ Wa Salaf Dan Praktis Semasa Dalam Pasaran Modal Islam (Slide)

  Published on 2017 by Md Nurdin Ngadimon

  Related Event : 11th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN), Theme: ‘Pasca Piawaian Syariah BNM : Antara Ideal dan Realiti’
  Date : 16th May 2017
  Venue : KL, Malaysia

 

ADVERTISEMENT