Library Search

Event Papers

 

 1. Akaun Pelaburan Terhad (RIA) bagi Tujuan Agenda Memperkasakan Ekonomi Bumiputera

  Published on 2015 by Mohamad Hud Saleh Huddin

  Related Event : 9th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th June 2015
  Venue : Jakarta, Indonesia

 2. Conflict of Law or Rules of Mutually Complimentary?

  Published on 2015 by Mohamad Atho Mudzhar, Muhammad Maksum

  Related Event : 9th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th June 2015
  Venue : Jakarta, Indonesia

 3. Peranan Institusi Perbankan Islam Dalam Pelestarian Wakaf

  Published on 2015 by Mohd Hafiz Fauzi

  Related Event : 9th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th June 2015
  Venue : Jakarta, Indonesia

 4. Konsep Hājah dan Aplikasinya dalam Produk Kewangan Islam: Pengalaman Bank Islam Brunei Darussalam

  Published on 2015 by Abdul Nasir Abdul Rani

  Related Event : 9th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th June 2015
  Venue : Jakarta, Indonesia

 5. Prinsip Hājah yang Diberikan Kedudukan Darūrah dan Aplikasi dalam Kewangan Islam

  Published on 2015 by Lokmanulhakim Hussain

  Related Event : 9th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th June 2015
  Venue : Jakarta, Indonesia

 6. ESG - Opportunities for Broader Relevance

  Published on 2015 by Sayd Farook

  Related Event : 5th ISRA-IRTI-Durham University Strategic Roundtable Discussion (SRD2015)
  Date : 29th April 2015
  Venue : Kuala Lumpur

 7. Maqasid al-Sharīʿah: An Ideal Panacea for Islamic Finance and ESG Issues

  Published on 2015 by Salman Syed Ali

  Related Event : 5th ISRA-IRTI-Durham University Strategic Roundtable Discussion (SRD2015)
  Date : 29th April 2015
  Venue : Kuala Lumpur

 8. Maqasid al-Shariah: An Ideal Panacea for Islamic Finance and ESG Issues

  Published on 2015 by Mohd Nazri Chik

  Related Event : 5th ISRA-IRTI-Durham University Strategic Roundtable Discussion (SRD2015)
  Date : 29th April 2015
  Venue : Kuala Lumpur

 9. Maqasid al-Shariah: An Ideal Panacea for Islamic Finance and ESG Issues

  Published on 2015 by Mohd Radzuan A Tajuddin

  Related Event : 5th ISRA-IRTI-Durham University Strategic Roundtable Discussion (SRD2015)
  Date : 29th April 2015
  Venue : Kuala Lumpur

 10. A Reconciliation between Islamic Finance Stakeholders’ Interest and ESG Issues

  Published on 2015 by Shamsun Anwar Hussain

  Related Event : 5th ISRA-IRTI-Durham University Strategic Roundtable Discussion (SRD2015)
  Date : 29th April 2015
  Venue : Kuala Lumpur

 11. Maqasid as-Shariah: Reconciling Islamic Finance and ESG Issues

  Published on 2015 by Syed Alwi Mohd Sultan

  Related Event : 5th ISRA-IRTI-Durham University Strategic Roundtable Discussion (SRD2015)
  Date : 29th April 2015
  Venue : Kuala Lumpur

 12. A Reconciliation between Islamic Finance Stakeholders Interest & Environment, Social and Governance (ESG) Issues

  Published on 2015 by Aiza Azreen Ahmad

  Related Event : 5th ISRA-IRTI-Durham University Strategic Roundtable Discussion (SRD2015)
  Date : 29th April 2015
  Venue : Kuala Lumpur

 

ADVERTISEMENT