Library Search

Event Papers

 

 1. -5المحور الرابع - تغيير شرط الواقف (ISHAR2019)

  Published on 2019

  Related Event : ISHAR 2019
  Date : 29th October 2019
  Venue : Marriot Putrajaya

 2. المحور الثالث - عرض الزكاة محاسبة-4 (ISHAR2019)

  Published on 2019

  Related Event : ISHAR 2019
  Date : 29th October 2019
  Venue : Marriot Putrajaya

 3. 3-المحور الثالث - زكاة المضارب النسخة المعدلة الجمعة2019 بنك رعية (ISHAR2019)

  Published on 2019

  Related Event : ISHAR 2019
  Date : 29th October 2019
  Venue : Marriot Putrajaya

 4. المحور الأول - ضمان المضارب انخفاض العملة-1 (ISHAR2019)

  Published on 2019

  Related Event : ISHAR 2019
  Date : 29th October 2019
  Venue : Marriot Putrajaya

 5. 2-المحور الثاني - تعجيل السداد_د نظام يعقوبي (ISHAR2019)

  Published on 2019 by د. نظام يعقوبي

  Related Event : ISHAR 2019
  Date : 29th October 2019
  Venue : Marriot Putrajaya

 6. Zakat ke atas Instrumen Kewangan Islam: Obligasi dan Pengiraan

  Published on 2019 by Engku Rabiah Adawiah Engku Ali

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 7. Zakat ke atas Instrumen Kewangan Islam: Obligasi dan Pengiraan

  Published on 2019 by Ezry Fahmy Eddy Yusof

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 8. Zakat ke atas Instrumen Kewangan Islam: Obligasi dan Pengiraan

  Published on 2019 by Mohamed Fairooz Abdul Khir

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 9. Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Syarikat Takaful

  Published on 2019 by Dr. Mohamed Hadi Bin Abd Hamid

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 10. Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Syarikat Takaful

  Published on 2019 by Ahmad Fadhil Hamdi Mohd Ali

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 11. Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Institusi Perbankan Islam

  Published on 2019 by Burhanuddin Lukman

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 12. Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Institusi Perbankan Islam

  Published on 2019 by Munawwaruzzaman Mahmud

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 

ADVERTISEMENT