Library Search

Event Papers

 

 1. Isu-Isu Syariah Dalam Sukuk Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik dan Sukuk Ijarah Mawsufah Fi Dhimmah: Satu Analisa (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Lokmanulhakim Hussain, Said Bouheraoua, Madya

  -

  Related Event : 6th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 15th May 2012
  Venue : Brunei

 2. Aplikasi Pembiayaan Berasaskan Ekuiti Di Malaysia (Slide)

  Published on 2012 by Hamim Syahrum Ahmad Mokhtar

  -

  Related Event : 5th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 14th September 2011
  Venue : Phuket, Thailand

 3. Musharakah : Aplikasi Dan Cabaran Di Dalam Industri Bukan Perbankan (Slide)

  Published on 2012 by Ismail Aminuddin

  -

  Related Event : 5th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 14th September 2011
  Venue : Phuket, Thailand

 4. Musharakah : Aplikasi Dan Cabaran Di Dalam Industri Perbankan (Slide)

  Published on 2012 by Azahari Abdul Kudus, Mexdelina Hussein

  -

  Related Event : 5th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 14th September 2011
  Venue : Phuket, Thailand

 5. Penerapan Mudarabah, Musyarakah, Dan Musyarakah Mutanaqisah Di Perbankan Syariah Di Indonesia (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Adiwarman A. Karim

  -

  Related Event : 5th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 14th September 2011
  Venue : Phuket, Thailand

 6. Musharakah: Isu Jaminan Perlindungan Modal Dan Pengukuhan Kredit (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Aznan Hasan, Zaharuddin Abdul Rahman

  -

  Related Event : 5th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 14th September 2011
  Venue : Phuket, Thailand

 7. Jaminan Mudharib Di Dalam Kontrak Mudharabah (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Ashraf Md. Hashim, Lokmanulhakim Hussain

  -

  Related Event : 5th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 14th September 2011
  Venue : Phuket, Thailand

 8. Ijarah dari Perspektif Syariah, Aplikasi dan Perundangan ( kertas kerja )

  Published on 2012 by Setiawan Budi Utomo

  -

  Related Event : 4th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th November 2010
  Venue : Putrajaya

 9. Ijarah dari Konteks Aplikasi, Perundangan dan Syariah ( kertas kerja )

  Published on 2012 by Ahmad Suhaimi Yahya

  -

  Related Event : 4th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th November 2010
  Venue : Putrajaya

 10. Isu-Isu Perundangan dalam Instrumen Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Ijarah (slide)

  Published on 2012 by Aida Othman

  -

  Related Event : 4th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th November 2010
  Venue : Putrajaya

 11. Parameter Hiyal dalam Kewangan Islam (kertas kerja)

  Published on 2012 by International Shariah Research Academy for Islamic Finance - ISRA

  -

  Related Event : 4th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th November 2010
  Venue : Putrajaya

 12. Interbank Murabahah Master Agreement ( slide )

  Published on 2012 by Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia

  Related Event : 3rd Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 25th May 2009
  Venue : Jakarta, Indonesia

 

ADVERTISEMENT