Library Search

Event Papers

 

 1. Takyif Fiqhi Terhadap Yuran Prestasi (Performance Fee) Daripada Lebihan (Surplus) Dana Risiko Peserta Takaful

  Published on 2014 by Apnizan Abdullah, Lokmanulhakim Hussain, Muhammad Ali Jinnah Ahmad

  -

  Related Event : 7th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 25th August 2013
  Venue : Singapore

 2. بطاقات الائتمان غير المغطاة ذات الأقساط

  Published on 2014 by محمد علي القري بن عيد

  Related Event : 4th International Shari'ah Scholars Forum (ISSF2009)
  Date : 18th December 2009
  Venue : Kuala Lumpur

 3. Kerangka Pengurusan dan Penentuan Performance Fee

  Published on 2014 by Abdul Hakim Osman

  -

  Related Event : 7th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 25th August 2013
  Venue : Singapore

 4. Aplikasi Ujrah dalam Institusi Kewangan Islam

  Published on 2014 by Shamsiah Abdul Karim

  -

  Related Event : 7th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 25th August 2013
  Venue : Singapore

 5. Konsep dan Aplikasi Kos Sebenar dalam Institusi Kewangan Islam

  Published on 2014 by Abdul Nasir Abdul Rani

  -

  Related Event : 7th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 25th August 2013
  Venue : Singapore

 6. Rangka Kerja Perundangan Baharu: Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (APKI)

  Published on 2014 by Bank Negara Malaysia

  -

  Related Event : 8th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 28th May 2014
  Venue : Johor Bahru

 7. Pembiayaan ke atas Syarikat dan Individu yang terlibat dalam Aktiviti Tidak Patuh Syariah: Perspektif Syariah dan Industri

  Published on 2014 by Mohd Nasiruddin bin Mohd Kamaruddin

  -

  Related Event : 8th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 28th May 2014
  Venue : Johor Bahru

 8. Pembiayaan ke atas Syarikat dan Individu yang terlibat dalam Aktiviti Tidak Patuh Syariah: Perspektif Syariah dan Industri

  Published on 2014 by Zaharudin Muhammad

  -

  Related Event : 8th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 28th May 2014
  Venue : Johor Bahru

 9. Penerimaan Wang Bersumberkan Aktiviti Tidak Patuh Syariah dalam Akaun Simpanan dan Akaun Pelaburan: Perspektif Syariah dan Industri

  Published on 2014 by Muhammad Ramadan Fitri Elias

  -

  Related Event : 8th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 28th May 2014
  Venue : Johor Bahru

 10. Pemasukan dana Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Perspektif Syariah

  Published on 2014 by Oni Sahroni

  -

  Related Event : 8th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 28th May 2014
  Venue : Johor Bahru

 11. Struktur Patuh Syariah bagi Pelan Takaful (Anuiti) Persaraan (Takaful Annuity Retirement Plan) Analisa dari sudut pematuhan Syariah dan Cadangan

  Published on 2014 by Haji Mohamad Helmi Bin Haji Ahmad

  -

  Related Event : 8th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 28th May 2014
  Venue : Johor Bahru

 12. Skema Dan Takyif Al Fiqh Pembelian Anuitas Dalam Program Pensiun

  Published on 2014 by Yulizar D. Sandrego

  -

  Related Event : 8th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 28th May 2014
  Venue : Johor Bahru

 

ADVERTISEMENT