Library Search

Event Papers

 

 1. Hukum Penggunaan Dana Hasil Penstrukturan Islam Pada Aktiviti Tidak Patuh Syariah: Perspektif Maqasid Syariah

  Published on 2012 by Mohamad Akram Laldin

  -


 2. Hukum Penggunaan Dana Hasil Pendanaan Secara Islam Pada Aktiviti Tidak Patuh Syariah: Suatu Komentar

  Published on 2012 by Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, Madya

  -


 3. Commodity Murabahah Programme (CMP): An Innovative Approach to Liquidity Management

  Published on 2012 by Asyraf Wajdi Dusuki


 4. Pengertian Al-Wa’ad, Al-Wa’dan Dan Al-Muwa’adah (Malay)

  Published on 2012 by Aznan Hasan

  -


 5. Aplikasi Wa’d Dalam Produk Perbankan (Malay)

  Published on 2012 by Azizi Che Seman

  -


 6. Penggunaan Wa’d Dalam Kontrak Buyu’, Ijarah Dan Syirkah Dari Perspektif Industri (Malay)

  Published on 2012 by Jasani Abdullah dan Munawwaruzzaman Mahmud

  -


 7. Penggunaan Wa`d dalam Kontrak Buyu’, Ijarah dan Syirkah : Adakah Aplikasi Wa’d Boleh Menjejaskan Kontrak Kewangan (Malay)

  Published on 2012 by Burhanuddin Lukman

  -


 8. Penggunaan Wa`d dalam Kontrak Buyu’, Ijarah dan Syirkah : Implikasi Hukum (Malay)

  Published on 2012 by Ahmad Suhaimi Bin Yahya

  -


 9. Customers’ Perceptions Of Islamic Hire-Purchase Facility In Malaysia: An Empirical Analysis

  Published on 2012 by Asyraf Wajdi Dusuki, Nurdianawati Irwani Abdullah

  One of the latest innovative products of Islamic banks is the Islamic hirepurchase facility or Al-Ijarah Thumma al-Bay' (AITAB) which is designed to meet the current demand and avoid certain risks in the financing of consumer durables and motor vehicles. AITAB can be…


 

ADVERTISEMENT