Library Search

Event Papers

 

 1. Zakat ke atas Instrumen Kewangan Islam: Obligasi dan Pengiraan

  Published on 2019 by Ezry Fahmy Eddy Yusof

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 2. Zakat ke atas Instrumen Kewangan Islam: Obligasi dan Pengiraan

  Published on 2019 by Mohamed Fairooz Abdul Khir

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 3. Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Syarikat Takaful

  Published on 2019 by Dr. Mohamed Hadi Bin Abd Hamid

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 4. Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Syarikat Takaful

  Published on 2019 by Ahmad Fadhil Hamdi Mohd Ali

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 5. Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Institusi Perbankan Islam

  Published on 2019 by Burhanuddin Lukman

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 6. Pelarasan (Adjustment), Peruntukan (Provision) dan Rizab (Reserve) dalam Pengiraan Zakat di Institusi Perbankan Islam

  Published on 2019 by Munawwaruzzaman Mahmud

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 7. Kajian Susulan -Penggunaan Dana Zakat, Dana Wakaf, Dana Kebajikan (Charitable Fund) dan Dana Penyucian (Purification Fund) bagi Melangsaikan Hutang Tertunggak (Outstanding Debt) Pelanggan Bank

  Published on 2019 by Noraini Binti Haji Buntar

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 8. Kajian Susulan -Penggunaan Dana Zakat, Dana Wakaf, Dana Kebajikan (Charitable Fund) dan Dana Penyucian (Purification Fund) bagi Melangsaikan Hutang Tertunggak (Outstanding Debt) Pelanggan Bank

  Published on 2019 by Mohammad Mahbubi Ali

  Related Event : Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13)
  Date : 23rd July 2019
  Venue : The Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam

 9. Brochure - 4th IFFBE | Islamic Finance Banking Business Ethics

  Published on 2019

  Related Event : 4th IFFBE | Islamic Finance Banking Business Ethics - Building a Better World Through Inclusion, Sustainability and Ethics
  Date : 16th September 2019
  Venue : Universitat de València, Spain

 10. Investment Account Platform - Case Study

  Published on 2019

  Related Event : 2nd Islamic Fintech Dialogue | IFD2019
  Date : 19th February 2019
  Venue : Sasana Kijang, BNM, Kuala Lumpur, Malaysia

 11. Islamic Digital Economy - MDEC

  Published on 2019

  Related Event : 2nd Islamic Fintech Dialogue | IFD2019
  Date : 19th February 2019
  Venue : Sasana Kijang, BNM, Kuala Lumpur, Malaysia

 12. بحوث مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي

  Published on 2019

  Related Event : مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي
  Date : 19th March 2019
  Venue : Doha

 

ADVERTISEMENT