Library Search

Event Papers

 

 1. Aplikasi Ijarah Mawsufah Fi Himmah (Pajakan Hadapan) Dalam Perbankan (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Mohd Hairul Azrin Haji Besar

  -

  Related Event : 6th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 15th May 2012
  Venue : Brunei

 2. Aplikasi Ijarah Mawsufah Fi Dhimmah Dan Ijarah Al Mawjudat Al Maw'ud Bisti’jariha Dalam Pengembangan Produk Sukuk Di Indonesia (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Yulizar D. Sandrego

  -

  Related Event : 6th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 15th May 2012
  Venue : Brunei

 3. Isu-Isu Pelaburan Dalam Takaful (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Yasmin Hanani Mohd Safian

  -

  Related Event : 6th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 15th May 2012
  Venue : Brunei

 4. Isu-Isu Investasi Dalam Industri Takaful: Pengalaman Malaysia (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Mohamad Akram Laldin, Nurdianawati Irwani Abdullah, Madya

  -

  Related Event : 6th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 15th May 2012
  Venue : Brunei

 5. Isu-Isu Syariah Dalam Sukuk Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik dan Sukuk Ijarah Mawsufah Fi Dhimmah: Satu Analisa (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Lokmanulhakim Hussain, Said Bouheraoua, Madya

  -

  Related Event : 6th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 15th May 2012
  Venue : Brunei

 6. Aplikasi Pembiayaan Berasaskan Ekuiti Di Malaysia (Slide)

  Published on 2012 by Hamim Syahrum Ahmad Mokhtar

  -

  Related Event : 5th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 14th September 2011
  Venue : Phuket, Thailand

 7. Musharakah : Aplikasi Dan Cabaran Di Dalam Industri Bukan Perbankan (Slide)

  Published on 2012 by Ismail Aminuddin

  -

  Related Event : 5th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 14th September 2011
  Venue : Phuket, Thailand

 8. Musharakah : Aplikasi Dan Cabaran Di Dalam Industri Perbankan (Slide)

  Published on 2012 by Azahari Abdul Kudus, Mexdelina Hussein

  -

  Related Event : 5th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 14th September 2011
  Venue : Phuket, Thailand

 9. Penerapan Mudarabah, Musyarakah, Dan Musyarakah Mutanaqisah Di Perbankan Syariah Di Indonesia (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Adiwarman A. Karim

  -

  Related Event : 5th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 14th September 2011
  Venue : Phuket, Thailand

 10. Musharakah: Isu Jaminan Perlindungan Modal Dan Pengukuhan Kredit (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Aznan Hasan, Zaharuddin Abdul Rahman

  -

  Related Event : 5th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 14th September 2011
  Venue : Phuket, Thailand

 11. Jaminan Mudharib Di Dalam Kontrak Mudharabah (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Ashraf Md. Hashim, Lokmanulhakim Hussain

  -

  Related Event : 5th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 14th September 2011
  Venue : Phuket, Thailand

 12. Ijarah dari Perspektif Syariah, Aplikasi dan Perundangan ( kertas kerja )

  Published on 2012 by Setiawan Budi Utomo

  -

  Related Event : 4th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th November 2010
  Venue : Putrajaya

 

ADVERTISEMENT