Library Search

Event Papers

 

 1. Ijarah dari Konteks Aplikasi, Perundangan dan Syariah ( kertas kerja )

  Published on 2012 by Ahmad Suhaimi Yahya

  -

  Related Event : 4th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th November 2010
  Venue : Putrajaya

 2. Isu-Isu Perundangan dalam Instrumen Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Ijarah (slide)

  Published on 2012 by Aida Othman

  -

  Related Event : 4th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th November 2010
  Venue : Putrajaya

 3. Parameter Hiyal dalam Kewangan Islam (kertas kerja)

  Published on 2012 by International Shariah Research Academy for Islamic Finance - ISRA

  -

  Related Event : 4th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 10th November 2010
  Venue : Putrajaya

 4. Interbank Murabahah Master Agreement ( slide )

  Published on 2012 by Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia

  Related Event : 3rd Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 25th May 2009
  Venue : Jakarta, Indonesia

 5. rusniaga Matawang di Institusi Kewangan: Isu Spot dan Qabd (slide)

  Published on 2012 by Mohd Zamerey bin Abdul Razak

  -

  Related Event : 3rd Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 25th May 2009
  Venue : Jakarta, Indonesia

 6. Urusniaga Matawang di Institusi Kewangan: Isu Spot dan Qabd (kertas kerja)

  Published on 2012 by Mohd Zamerey bin Abdul Razak

  -

  Related Event : 3rd Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 25th May 2009
  Venue : Jakarta, Indonesia

 7. Urusniaga Matawang di Institusi Kewangan: Isu Spot dan Qabd (kertas kerja)

  Published on 2012 by Burhanuddin Lukman

  -

  Related Event : 3rd Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 25th May 2009
  Venue : Jakarta, Indonesia

 8. Konsep dan Mekanisme SWAP dalam Institusi Kewangan Islam - Dilihat Dari Perspektif Pengurusan Risiko dan Ketidakpastian Aktiviti Perdagangan (slide)

  Published on 2012 by Badlisyah Abdul Ghani

  -

  Related Event : 3rd Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 25th May 2009
  Venue : Jakarta, Indonesia

 9. Konsep dan Operasi Swap Sebagai Mekanisme Lindung Nilai Dalam Institusi Kewangan Islam (Kertas Kerja)

  Published on 2012 by Asyraf Wajdi Dusuki

  -

  Related Event : 3rd Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 25th May 2009
  Venue : Jakarta, Indonesia

 10. Memahami Kepentingan Operasi dan Instrumen Perbendaharan Dalam Sistem Kewangan Islam (slide)

  Published on 2012 by Mohamad Akram Laldin

  -

  Related Event : 3rd Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara
  Date : 25th May 2009
  Venue : Jakarta, Indonesia

 11. Brief on Islamic Finance Cases 1987 - 2009

  Published on 2012 by Hakimah Yaacob

  -


 12. “The Auxiliary follows” Explanation with Applications (English)

  Published on 2012 by Mustafa Ahmad Al Zarqa

  -


 

ADVERTISEMENT