Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Asing Oleh Individu Secara Lani (Individual Spot Forex) Melalui Platfom Elektronik: Satu Sorotan Dari Sudut Syariah

No rate yet (Please rate and comment at below)
 5853


Penglibatan pelabur-pelabur runcit dalam pasaran forex, terutamanya daripada kalangan individu persendirian, telah meningkat secara drastik dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Golongan ini mengambil pendekatan melakukan perdagangan harian (day trading) matawang asing secara lani (spot forex) melalui platform elektronik yang disediakan oleh pihak broker. Masyarakat Malaysia khususnya umat Islam tidak terkecuali daripada terlibat dalam kegiatan perdagangan secara moden ini. Objektif utama kertas kerja ini disediakan adalah bagi meneliti secara lebih mendalam mengenai operasi dan perjalanan perdagangan spot forex yang dijalankan oleh individu-individu melalui platform internet dan mengkaji sejauh mana pandangan syarak mengenainya. Umumnya, susunan penulisan akan dibuat dalam tiga bahagian utama; bahagian pertama akan memberi pengenalan umum mengenai forex; bahagian kedua akan memaparkan operasi perdagangan spot forex melalui platform internet; dan bahagian ketiga akan menyorot pandangan syarak mengenai transaksi spot forex ini, dengan mengetengahkan konsep bay‘ al-sarf dalam Islam dan lima isu syariah yang utama. Kertas kerja ini mencadangkan supaya kaedah siyasah shar‘iyyah juga perlu diambil kira dalam menentukan kesahihan hukum perdagangan ini dari sudut syarak.


75be8-24.png

 user_id not set
bool(false)
string(1) "0"

 

Unfortunately your account does not have the necessary access level to continue. We would like to suggest that you upgrade account to enjoy more benefits on this website.


Comments

( No comment has been added. )

 

ADVERTISEMENT