IRP 79/2015 Zakat Saham: Status Kewajipan ke atas Individu Pemegang Saham dan Kaedah Pengiraan  3141

 

RM9.00  RM 12.00

Kajian ini dilakukan bagi menganalisis hukum zakat saham dari perspektif yang lebih komprehensif. Pelaburan atau penyertaan dalam perniagaan melalui pembelian saham-saham syarikat merupakan pemilikan aset bentuk baharu, dan kerana itu kaedah pemilikan ini tidak dibicarakan dalam rujukan-rujukan klasik. Oleh itu, perbincangan mengenai hukum zakat saham bergantung kepada bagaimana saham difahami dari sudut fiqah. Justeru, kajian ini mengemukakan takyīf fiqhī bagi saham dan mendapati bahawa takyīf fiqhī yang paling tepat ialah saham merupakan satu bahagian yang tidak terbahagi (undivided) dalam aset-aset syarikat. Takyif fiqhi ini dipilih oleh majoriti ulama kontemporari.

Oleh itu, segala transaksi berkenaan saham sebenarnya merupakan transaksi terhadap bahagian dalam aset-aset syarikat. Begitu juga dengan perbincangan tentang hukum zakat saham yang secara umumnya adalah berkaitan secara langsung dengan hukum zakat aset-aset syarikat.

Your Cart

Item / Price Qty Subtotal
loading  
REMOVE ALL CHECKOUT

Product Categories

Related products


...

IRP 99/2017 Contra Trading ...

RM10.50

RM 14.00


...

IRP 51/2013 The Concept and...

RM7.50

RM 10.00


...

IRP 52/2013 Instruments for...

RM8.50

RM 11.00


...

IRP 48/2012 The Trend Of Le...

RM7.50

RM 10.00