IRP 41/2012 Isu Jaminan Mudarib Dalam Konteks Mudarabah: Rujukan Khusus Terhadap Industri Kecil & Sederhana  6556

 

RM6.00  RM 7.00

Antara kekangan bank-bank yang melaksanakan perbankan Islam dalam menawarkan produk pembiayaan berasaskan perkongsian seperti mudarabah ialah isu jaminan modal. Ini kerana antara prinsip asas dalam kontrak mudarabah ialah tanggungjawab jaminan terletak di atas bahu pemodal (rabb al-mal). Dalam konteks pembiayaan untuk industri kecil dan sederhana, prinsip asas jaminan modal ini mendedahkan bank kepada risiko kerana fenomena hari ini menyaksikan industri-industri tersebut tidak menunjukkan pencapaian dan prestasi yang meyakinkan dan sesetengahnya pula mengalami kebankrapan awal. Kajian ini cuba mendapatkan penyelesaian yang sesuai dari sudut ekonomi dan diterima dari sudut syariah, dengan menerokai permasalahan jaminan modal dari perspektif syarak, sama ada boleh diletakkan di atas bahu pengusaha (mudarib). Pendapat fuqaha berserta dalil-dalilnya berkaitan isu jaminan mudarib akan dibincangkan secara terperinci. Kajian ini akan mengemukakan cadangan berkaitan isu ini dengan menjadikan industri kecil dan sederhana sebagai rujukan khusus.

Your Cart

Item / Price Qty Subtotal
loading  
REMOVE ALL CHECKOUT

Product Categories

Related products


...

IRP 99/2017 Contra Trading ...

RM11.00

RM 14.00


...

External Shari’ah Audit R...

RM6.00

RM 10.00


...

IRP 51/2013 The Concept and...

RM8.00

RM 10.00


...

IRP 52/2013 Instruments for...

RM9.00

RM 11.00